Jaunumi un aktualitātes

Sinerģija starp zinātni, izglītību un kokrūpniecību

Cilvēks. Lai radītu produktus, kas atbilst ne tikai ekoloģijas un ilgtspējas politikas doktrīnām, bet arī progresīvi domājošo cilvēku labsajūtas vajadzībām, zinātnes integrācija cilvēkam piemērotas dzīves telpas izstrādes procesā ir must have.

Vai ilgtspējai ir robežas?

Vai iespējams precīzi nodefinēt, kas ir ilgtspējīga būvniecība un ilgtspējīga māja? BONO House ir radījis tādu māju, kas ir šī jēdziena iemiesojums.

Vairāk par BONO HOUSE